Acta Media doo

biljana sparavalo

Revizor u kompaniji KRESTON MDM revizija koja je član KRESTON INTERNATIONAL sa sedištem u Velikoj Britaniji, sa više od 17 godina iskustva u finansijskom kontrolingu – planiranju, analizi i izveštavanju, poslovnim finansijama i evaluaciji projekata.

Diplomirala je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 2015. godine zaposlena je u kompaniji KRESTON MDM revizija, gde trenutno radi na poziciji Head manager odeljenja za transferne cene. Biljana je kao predavač angažovana na brojnim seminarima iz oblasti finansijskog kontrolinga.

Poseduje višegodišnje iskustvo u finansijskoj analizi, poslovnim finansijama i evaluaciji projekata. Specijalista je za analizu profitabilnosti poslovanja, kreiranje sistema operativnog i finansijskog izveštavanja za kompanije različitih profila, izradu studija izvodljivosti, poslovne planove i strategije. Svojim radom želi da popularizuje funkciju kontrolinga i finansijske analize u Srbiji, kao i da u skladu sa novim trendovima poslovanja doprinese transformaciji ovih funkcija u korporativnom okruženju.