Acta Media doo

biserka živanović

Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda (u penziji od novembra 2022.. godine), sa višedecenijskim iskustvom iz oblast radnog prava i radnih sporova. Član ispitnog odbora za ispitni predmet Radno pravo.