Acta Media doo

Bojana Popović

pomoćnik direktora – Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd

  • stekla zvanje ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru i uvedena je u Registar ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru Ministarstva finansija,
  • završila obuku za menadžere i stekla CPC diplomu „Certificate of professional competence (CPC) for road transport manager – national and international road haulage and passanger transport“, koju izdaje IRU Academy, Geneve,
  • učestvovala na brojnim seminarima, kursevima i treninzima u zemlji i inostranstvu