Acta Media doo

E- fakturisanje

trenutno stanje, usvojene novine, primena u praksi I PDV ASPEKT

27. novembar 2023. 10-14h

Hotel Moskva, Online

Hotel Moskva: 15.900 + PDV Online: 11.900 rsd + pdv

Informacije:

5/5

Jelena Marjanović

Senior menadžer za konsalting iz oblasti računovodstva u kompaniji BDO Srbija.

Detaljno objašnjenje o pravilnom elektronskom fakturisanju, pre svega iz pozicije evidenitiranja i PDV aspekata i implikacija, ali uz istovremeno praktično objašnjenje tehničkog postupanja u SEF, popunjavanja podataka, provere, dopune sadržaja i svih drugih aktivnosti pri radu sa elektronskim fakturama. Prikaz najnovijih izmena i dopuna Zakona.

Finansijama, računovođama, administraciji, rukovodicima finansijskih službi, vlasnicima firmi i svim drugim licima koja imaju potrebu za poznavanjem sistema elektronskog fakturisanja.

Predavači

Jelena Marjanović je ekspert sa više od 18 godina iskustva u oblasti računovodstva, statutarnog 

i menadžment izveštavanja, finansijskog kontrolinga i poreskih propisa.

BDO timu pridružila se 2015. godine nakon niza godina provedenih na različitim rukovodećim pozicijama u okviru sektora računovodstva u privredi, u kompanijama koje su uglavnom bile članice velikih multinacionalnih grupacija

O kursu:

Izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju objavljene su u Sl. glasniku RS br. 92/2023, stupaju na snagu 4.11, a u primeni su od 1. januara 2024. godine.

Jedna od najvažnijih izmena, odnosi se na novu obavezu elektronskog evidentiranja prethodnog PDV-a za koju je predviđen početak primene za poreske periode koji počinju nakon 31.8.2024. god.

Pozivamo Vas na interaktivnu radionicu sa predavačem Jelenom Marjanović, senior menadžerom za konsalting iz oblasti računovodstva u kompaniji BDO Srbija.

Teme seminara:

Lokacija:

Forma za prijavu: