Acta Media doo

goran milojević

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjaluci 1987. godine, a pravosudni ispit položio 1991. godine. Karijeru je započeo u pravosuđu, najpre kao pripravnik i stručni saradnik u Osnovnom sudu u Sarajevu, a potom kao zamenik javnog tužioca u Osnovnom tužilaštvu u Banjaluci. Od 1997. godine obavljao je najsloženije pravne poslove u Narodnoj banci Jugoslavije – Zavodu za obračun i plaćanja, da bi od 2002. godine prešao u Centar za bonitet koji je tada formiran u Narodnoj banci Srbije i okviru koga su se obavljali poslovi prijema, obrade i javnog objavljivanja finansijskih izveštaja, kao i pružanje usluga boniteta. Prelaskom poslova iz nadležnosti Centra za bonitet u Agenciju za privredne registre – Registar finansijskih izveštaja započeo je rad u toj instituciji, prvo kao pomoćnik registratora za usklađenost poslovanja, a zatim kao zamenik registratora finansijskih izveštaja. Od oktobra 2023. godine imenovan je za registratora Registra finansijskih izveštaja. Pored toga, rukovodi i radom Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja i Registra pružalaca računovodstvenih usluga.