Acta Media doo

hrvoje ratkić

Senior PR savetnik, partner i suosnivač agencije za odnose s javnošću – PR 365 komunikacije. Dugogodišnjim agencijskim iskustvom specijalizovan za kreiranje komunikacijskih strategija klijenata iz područja mode, kulture, sporta, muzike i lifestyle-a. Dugogodišnji je predavač na Sveučilištu VERN’ te Poslovnom veleučilištu Zagreb gdje predaje na kolegijima iz područja digitalnog marketinga i osobnog brendinga. Predavač je na raznim seminarima i konferencijama iz područja digitalnog marketinga i PR-a.