Acta Media doo

Jadranka Radosavljević

Jadranka Radosavljević, dipl. inž. tehnologije, vodeći projektant u oblasti zaštite životne sredine Elixir Engineering doo

Ima 14 godina profesionalnog iskustva kao konsultant iz oblasti zaštite životne sredine i više od 3 godine radnog iskustva kao odgovorni projektant tehnoloških procesa. Učestvovala je kao vođa projekta, član projektnog tima i saradnik na izradi više: Studija procena uticaja projekta na životnu sredinu, Procena stanja životne sredine, Izveštaja o bezbednosti i Planova zaštite od udesa za operatere Seveso postrojenja, Dokumentacije za dobijanje integrisane dozvole (IPPC), Planova upravljanja otpadom za preduzeća, Planova upravljanja otpadom za lokalne samouprave i regione, dokumentacije za ishodovanje dozvola za upravljanje otpadom, Plana kvaliteta vazduha za aglomeraciju, Lokalnih ekoloških planova (LEAP-a), obuka iz oblasti ZŽS, zaštite od hemijskih udesa, hemikalija i
drugih projekata u vezi sa ZŽS. Savetnik je za hemikalije za 10 preduzeća. Član je Republičke tehničke komisije
za ocenu Studija uticaja na životnu sredinu, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa i uslova utvrđenih u nacrtu integrisane dozvole, kao i član tehničke komisije Grada Beograda i Kragujevca za ocenu Studija uticaja na životnu sredinu. Autor je četiri naučno stručna rada iz oblasti ZŽS i hemijskih udesa na savetovanjima i konferencijama sa međunarodnim učešćem.

Elixir Engineering doo je osnovan od strane rukovodstava kompanije Elixir Group kao efikasan mehanizam za podsticaj sopstvenih investicija i inovacija kao i razvoj novih tehnologija, koje čine deo strategije kompanije za naredne godine.

Elixir Group sa svim svojim članicama poseduje višedecenijsko iskustvo u oblasti hemijske industrije. Bazirajući se na tom iskustvu Elixir Group osniva Elixir Engineering, specijalizovanu firmu za izradu projektno – tehničke dokumentacije sa fokusom na projekte u hemijskoj industriji, industriji obnovljivih izvora energije i zbrinjavanja otpada. Naš multidisciplinarni tim čine inženjeri sa velikim iskustvom u industriji, i to u svim fazama projekta, od formiranja koncepta do puštanja pogona u rad i upravljanja pogonom. Tim čine inženjeri tehnologije, arhitekte, mašinski inženjeri, elektro inženjeri, građevinski inženjeri, iskusni inženjeri i tehničari za 2D i 3D modelovanje, kao i brojni konsultanti i savetnici za različite oblasti u industriji. Raznovrsna stručnost našeg tima nam omogućava da pružimo višestruki tehnički pristup podržan iskustvom na terenu.