Acta Media doo

jelena marjanović

Jelena Marjanović je Senior menadžer za konsalting iz oblasti računovodstva u kompaniji BDO Srbija.

Jelena je ekspert sa više od 18 godina iskustva u oblasti računovodstva, statutarnog i menadžment izveštavanja, finansijskog kontrolinga i poreskih propisa.

BDO timu pridružila se 2015. godine nakon niza godina provedenih na različitim rukovodećim pozicijama u okviru sektora računovodstva u privredi, u kompanijama koje su uglavnom bile članice velikih multinacionalnih grupacija.

Svoju profesionalnu karijeru usmerila je ka oblasti kontrolinga i konsaltinga iz oblasti računovodstva, sa akcentom na konslutanstke usluge pri lokalizaciji različitih računovodstvenih i konsolidacionih softvera. Tokom svog dosadašnjeg angažovanja u kompaniji BDO, u okviru odeljenja Eksternog računovodstva, bila je vođa  niza domaćih i internacionalnih projekata prilagođavanja različitih softverskih rešenja (SAP, Microsoft DYN Navision, Hyperion, Tagetik…) zahtevima lokalne računovodstverne i poreske regulative.

U okviru njenih nadležnosti je i praćenje izmena računovodstvene i poreske regulative i njihova implementacija  u okviru organizacionih i tehničkih rešenja Klijenata.