Acta Media doo

Jelica Trninić Šišović

načelnik odeljenja u Sektoru za privredna društva i privredne registre – Ministarstvo privrede

  1. godine zasnovala radni odnos u Ministarstvu privrede-Sektor za privredna društva privredne registre, kao načelnik odeljenja obavlja normativne poslove koje se odnose na propise kojima se uređuje položaj i povezivanje privrednih društava i drugih oblika organizovanja, odnosno učestvuje u izradi nacrta zakona, predloga propisa i drugih opštih akata u oblasti pravnog položaja privrednih društava, privrednih komora i Agencije za privredne registre, Zakona o poslovnoj tajni, Centralne evidencija stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji, kao i propisa o intelektualnoj svojini.