Acta Media doo

KATASTAR INFRASTRUKTURE I KATASTAR NEPOKRETNOSTI

- uz poseban osvrt na novu Uredbu koja je u primeni od 3. februara -

11. mart 2024. 10-14:30h

Hotel Moskva, Online

Hotel Moskva: 17.900 + PDV
Online: 14.700 rsd + pdv

Informacije:

5/5

Branislava Rakić, načelnica Odeljenja za pravne i normativne poslove u Republičkom geodetskom zavodu

Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu

Osim tema u vezi sa upisom u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture, biće reči i o novoj Uredbi o uslovima izdavanja izvoda iz baze podataka katastra nepokretnosti i katastra infrastrukture iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika, geodetskih organizacija i posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, koja je objavljena u “Sl. glasniku RS” br. 6/2024, a koja je već počela da se primenjuje 3. februara.

Svim privrednim subjektima, advokatima, javnim izvršiteljima, javnim beležnicima, lokalnim samoupravama, javnim preduzećima i drugim zainteresovanim licima

 

Predavači

BRANISLAVA RAKIĆ

 načelnica Odeljenja za pravne i normativne poslove u Republičkom geodetskom zavodu

miloš bjelanović

načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu

O seminaru:

Pozivamo Vas na radionicu interaktivnog karaktera, sa načelnicima iz Republičkog geodetskog zavoda, na kojoj ćete saznati ključne informacije u vezi sa postupkom upisa u katastar nepokretnosti i infrastrukture, kao i uticaju propisa o konverziji.

Takođe, biće reči i o novoj Uredbi o uslovima izdavanja izvoda iz baze podataka katastra nepokretnosti i katastra infrastrukture iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika, geodetskih organizacija i posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, koja je objavljena u “Sl. glasniku RS” br. 6/2024, a koja je već počela da se primenjuje 3. februara.


Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi i način izdavanja izvoda iz baze podataka katastra nepokretnosti i katastra infrastrukture, iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema Republičkog geodetskog zavoda, od strane javnih beležnika, geodetskih organizacija i posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti.

Teme seminara:

Uredba o uslovima izdavanja izvoda iz baze podataka katastra nepokretnosti i katastra infrastrukture iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika, geodetskih organizacija i posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Forma za prijavu: