Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

kurs produktivnosti

Dvodnevni uživo trening u hotelu ”Moskva” sa Uglješom Bogdanovićem

Uglješa Bogdanović

Konsultant i profesionalni trener, QCDS Consulting, Master inženjer kvaliteta i standardizacije sa sedam godina iskustva u primeni kaizen/lean metodologije i preko 30 uspešnih projekata. Sa prosečnim godišnjim angažovanjem od >150 dana na projektima, pripada redu kaizen konsultanata sa najvećim praktičnim iskustvom u Srbiji i regionu

Jednistveni trening koji će Vam pomoći da ovladate metodama i alatima za praćenje ključnih performansi i unapređenje produktivnosti rada koji su dali konkretne rezultate u praksi. Konkretni benefiti treninga:

  • Umanjenje troškova vremena po jedinici proizvoda kao i novčanih troškova
  • Smanjenje potrebnog vremena za stvaranje proizvoda
  • Optimizacija angažovanja resursa
  • Angažovanje resurse na pravi način
  • Smanjenje “prazanog hoda” ljudi i opreme

Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

RADIONICA I

Lean analize performansi proizvodnih procesa koje želimo da unapredimo

RADIONICA Ii

Metode za unapređenje produktivnosti rada i efektivnosti opreme