Acta Media doo

Maja Kojović

Radi na poziciji koordinatora odeljenja za obračun zarada u kompaniji BDO Srbija od 2015. godine.

Maja ima preko 10 godina iskustva iz oblasti Obračuna zarada i ljudskih resursa. Odgovorna je za organizaciju i rad Odeljenjena obračuna zarada. Zadužena je za analizu zahteva klijenata, predloge rešenja i implementaciju istih, kao i za praćenje i adekvatnu primenu zakonske regulative iz oblasti obračuna zarada. Odgovorna je za edukaciju i organizaciju kadrova u okviru odeljenja.

Trodnevna obuka PAYROLL SPECIALIST - Specijalista za obračun zarada

INFO:

  • 17,18,19 maj. 2023
  • 10h - 14h
  • Hotel "Moskva" 47.900 rsd
  • Online - zoom 37.900 rsd
Pogledajte više

Dvodnevni interaktivan trening namenjen sektorima: proizvodnji, održavanju, pružanju usluga, administraciji, razvoju, marketingu i svim drugim sektorima u poslovanju

Branka Marković

Maja Kojović

Andrijana Malenović