Acta Media doo

Marijana vekić

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru
finansije, bankarstvo i osiguranje. Radi kao finansijski direktor i poslovni
konsultant.  
Ima više od 10 godina profesionalnog iskustva iz oblasti društveno odgovornog
poslovanja i zaštite životne sredine koje je stekla radeći u operateru sistema
upravljanja ambalažnim otpadom “Ekostar Pak” i udruženju građana “Eko
Zvezda”.
Učestvovala je u više projekata primarne selekcije otpada i širenju svesti o
značaju reciklaže. Kao nekadašnji član saveza za zaštitu životne sredine Naled,
radila je na unapređenju EPR sistema i potencijalnom uvođenju depozitnog
sistema u Srbiji. Sada je deo ekspertske mreže Green Loop.