Acta Media doo

miladin maglov

Vodi Registar privrednih subjekata od osnivanja Agencije za privredne registre. Po odluci Upravnog odbora, vodi i Registar medija, Registar turizma, Registar stečajnih masa, Registar ponuđača i Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre i Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika.

PRIVREDNOPRAVNO POSLOVANJE I SPOROVI U PRAKSI

INFO:

  • 12.05.2023
  • 10h do 15h
  • Hotel "Moskva"
  • Online - zoom
  • 11.900 - 15.900 rsd
Pogledajte više

Najaktuelnija tema u 2023. godini

4/5

Seminar je namenjen svim kompanijama koje žele da ostanu u toku sa najnovijim propisima i usklade svoje poslovanje sa važećim ESG principima i na taj način se pripreme za neminovne promene do kojih će u bliskoj budućnosti.

Miladin Maglov – APR

igor denčić

Advokat Igor Denić

prof. dr Zlatko Stefanović – Pravni fakultet Union