Acta Media doo

Milijan Savić

U ,,Aurora green” d.o.o. je zaposlen od 2012. godine, kao član stručnog tima radi na poslovima izrade:
– Planova upravljanja otpadom za preduzeća
– dokumentacije za ishodovanje dozvola za upravljanje otpadom
– Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa za operatere Seveso postrojenja
– Godišnjih izveštaja za NRIZ i LRIZ (Nacionalni i Lokalni registar izvora zagađivanja)
– Audita iz oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

Autor je naučno stručnog rada u oblasti izveštavanja o otpadu na internacionalnoj naučnoj konferenciji.