Acta Media doo

miloš jović

Miloš Jović je ekspert za javne nabavke, zaposlen u kompaniji Elektromreža Srbije a.d. Beograd, sa prethodnim višegodišnjim radnim iskustvom u Kancelariji za javne nabavke, ali i dugogodišnjem iskustvom u javnim nabavkama kao ponuđač.

Bio je član radne grupe za izradu poslednja dva zakona o javnim nabavkama, direktor je Komore javnih nabavki, priznati međunarodni konsultant za javne nabavke, autor više publikacija i predavač na brojnim seminarima i stručnim skupovima iz oblasti javnih nabavki.