Acta Media doo

miroslav živanović

Njegova ekspertiza je prvenstveno usmerena ka kompleksnim transakcijama i poreskim apsektima istih, kao i rešavanju složenih imovinsko – pravnih pitanja. Pružanje kompletne pravne podrške u pogledu izgradnje komercijalnih i stambenih objekata, konverzija zemljišta, eksproprijacija, restitucija i hipotekarno pravo podjednako ulaze u okvir njegove ekspertize. Pored angažovanja na velikim inostranim i lokalnim projektima, Miroslav ima veliko iskustvo u savetovanju privatnih klijenata u vezi sa upravljanjem nepokretnostima, rešavanjem njihovih imovinsko – pravnih odnosa i investiranjem.