Acta Media doo

Softver koji je potreba ne luksuz

5/5

MS Project

Dr. Predrag Petronijević

Docent Građevinskog fakulteta u Beogradu na
Katedri za upravljanje projektima u građevinarstvu

Pogledajte više

Jedinstvena radionica na kojoj će devizni prekršaji, alternativni načini prestanka potraživanja i dugovanja i druge aktuelne teme biti obrađene sa regulatornog i praktičnog aspekta.

U prijatnom ambijentu hotela Moskva uz zajednički ručak, upoznajte kolege iz struke, razmenite iskustva i razrešite dileme uz savete naših cenjenih predavača.

Takođe, za zainteresovane koji nisu u mogućnosti da lično prisustvuju, omogućili smo online praćenje radionice.

 • Opšte o programu
 • Unos aktivnosti, tipovi aktivnosti
 • Kreiranje WBS (Work Breakdown Structure)
 • Tipovi veza između aktivnosti i kada se koja koristi
 • Povezivanje aktivnosti
 • Kritični put i vremenske rezerve
 • Definisanje resursa
 • Unos resursa
 • Pregled podataka o angažovanim resursima
 • Osnovni pogledi na projekat
 • Kalendar
 • Formatiranja gantograma, teksta, vremenske skale
 • Tabele i filteri
 • Sortiranje i grupisanje podataka
 • Osnovi kontrole realizacije projekata
 • Pravci daljeg obučavanja korisnika

Višem i srednjem menadžmentu, projektnim menadžerima, program menadžerima, menadžerima troškova i članovima projektnog tima

Efikasno komuniciranje sa stejkholderima, pratite obim i rezultate projekata u svakom momentu.
Kvalitetno planiranje i kontrola realizacije investicionih projekata praktično je neizvodiva bez korišćenja savremenih alata koji omogućavaju brzu i pouzdanu kontrolu informacija na projektu. Kvalitetno planiranje i kontrola realizacije investicionih projekata praktično je neizvodiva bez korišćenja savremenih alata koji omogućavaju brzu i pouzdanu kontrolu informacija na projektu.

forma za prijavu