Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Poreska kontrola

Marjan Blešić

Ministarstvo finansija, rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju

Propuštanje nekih radnji u postupku poreske prijave i kontrole  koje su propisane Zakonom, može dovesti poreskog obveznika u problem koji za posledicu ima izricanje visokih novčanih kazni.

Kako biste u praksi lakše ispunili svoje obaveze, bili apsolutno spremni za posetu poreske inspekcije, ali i naučili osnovne postulate postupanja poreskih obveznika,  pripremili smo za Vas seminar sa renomiranim predavačem iz Ministarstva finansija.

Saznajte koje obaveze propisane ZPPPA poreski obveznici moraju izvršiti pre a i tokom postupka kontrole, ali i kako da uskladite interne akte sa zakonskim odredbama, odnosno koje obrasce treba podnositi i koje evidencije treba voditi.

Predavač će Vam ukazati na  postupanje poreskih inspektora u postupku kontrole, kao i koje su mere kojima poreski inspektori raspolažu za otklanjanje utvrđenih povreda zakona.

 • Pravni okvir poreske kontrole
 • Odnos ZPPPA i Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Opšti postulati poreskog postupka
 • Uopšte o poreskoj kontroli
 • Obaveze poreskog obveznika
 • Pružanje poreskih usluga
 • Poreska kontrola
 • Kontrola lica koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost
 • Mere u toku i posle poreske kontrole
 • Kontrola u postupku dodeljivanja i oduzimanja PIB-a
 • Kaznene sankcije u poreskoj kontroli

Kako biste u praksi lakše ispunili svoje obaveze, bili apsolutno spremni za posetu poreske inspekcije, ali i naučili osnovne postulate postupanja poreskih obveznika,  pripremili smo za Vas seminar sa renomiranim predavačem iz Ministarstva finansija.

Zainteresovani ste za ovu edukaciju?

opis proizvoda

opis proizvoda