Acta Media doo

Sanja starovah

Završila je master studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Poseduje značajno višegodišnje iskustvo kao konsultant i trener u oblastima
razvoja poslovanja kompanija kao i upravljanja ljudskim resursima, zatim
komunikacije i emocionalne inteligencije, ali i u procesima selekcije i regrutacije
kandidata, sa izuzetno velikom stopom uspeha.
Organizovala je i bila koordinator različitih konferencija, događaja, treninga i
obuka. Pored toga, bila je angažovana na projektima koji su se bavili vršnjackim
koučingom, profesionalnom orijentacijom za mlade, razvojem intelektualnih
veština i razvojem dečjih potencijala.
Specijalizovana je za obuke u domenu HR-a, emocionalne inteligencije, asertivne
komunikacije, kao i efikasnog učenja i pamćenja.