Acta Media doo

Suzana Hrabrić

Diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom od preko 25 godina u privredi, u
sektoru za MMSP. Tokom karijere angažovana na rukovodećim pozicijama iz
oblasti finansija i računovodstva, u kompanijama koje su se bavile veleprodajom,
maloprodajom, proizvodnjom i marketingom.
Sa bogatim iskustvom u vođenju privatnog biznisa, preduzetništva od same ideje
pa do realizacije, danas radi kao konsultant u oblasti poslovanja i finansija koje
podrazumevaju: kontroling, izveštavanje, poresku optimizaciju, studije transfernih
cena, uvođenje finansijskog menadžmenta, izradu biznis plana. Angažovana je i
kao predavač na seminarima i radionicama koje se bave finansijama,
preduzetništvom i programima finansijske podrške.