Acta Media doo

svetlana čedić

Savetnik sa desetogodišnjim iskustvom u Ministarstvu unutrašnje i spoljne
trgovine, radi na stručno-analitičkim poslovima, proceni rizika i planiranje u
Sektoru tržišne inspekcije