Acta Media doo

svetlana milutinović

Svetlana Milutinović, MBA & MSc urbanizma i pejz. arhitekture, poseduje bogato petnaestogodišnje, međunarodno iskustvo u vođenju projekata i timova širom Evrope

 

Kao magistar urbanizma i pejzažne arhitekture, opus Svetlaninog delovanja je rukovođenje timovima, upravljanje velikim projektima kao i rukovođenje čitavim kompanijama i svim operacijama unutar njih, kako iz oblasti urbanizma i građevine, tako i istraživačkim radom.

U ulozi koordinatora projekta, Svetlana je rukovodila radnim grupama i organizovala programske aktivnosti tokom sprovođenja faze teritorijalne dijagnoze, prema metodološkom okviru, odobrenom od strane Saveta Evrope, širom Srbije, Makedonije, Hrvatske i Slovenije, gde je bilo uključeno preko 1000 ljudi. U Parizu je kao pomoćnik predsednika UNESCO kluba na Sorboni i federalnog savetnika u

Francuskoj federaciji UNESCO, Svetlana koordinisala timovima i pripremala programe debata za forume i panele (Forum Tesla, Peace forum, Tesla Memory Panel), ostvarujući saradnju sa laureatima Nobelove nagrade, akademicima i mnogobrojnim eminentnim stručnjacima. Tokom četvorogodišnjeg angažovanja na poziciji Pomoćnika gradonačelnika za Urbanizam, pod

Svetlaninom ingerencijom je bilo preko 200 zaposlenih. Rukovodeći mnogobrojnim timovima, koji su imali za cilj izradu i implementaciju projekata, finansiranih od strane Evropskih fondova i Ministarstava RS, Svetlana je uspešno iznela procese do samog kraja, ostavljajući iza sebe kompaktne timove koji bi nastavljali dalje po uređenoj i definisanoj strukturi.

Svetlana je u Singapuru radila na sprovođenju kvalitativnog istraživanja u okviru Globalnog projekta u menadžmentu, rukovodeći multinacionalnim timom od preko 100 ljudi.

Od 2019. godine, Svetlana je na liderskim pozicijama u vodećim građevinarskim kompanijama u Beogradu, rukovodeći projektima od nacionalnog značaja, i upravljajući timovima od preko 300 ljudi.