Acta Media doo

tanja mitrović

Menadžerka u odeljenju za poresko-savetodavne usluge u kompaniji PwC Srbija. Tanja je angažovana na velikom broju projekata koji uključuju analizu poslovanja kompanija i savetovanje klijenata u oblasti poreza i carina. U svojoj karijeri učestvovala na većem broju projekata koji uključuje analizu taksi i dažbina koje se plaćaju pri uvozu i proizvodnji proizvoda, izveštavanje ka nadležnim organima, uporednu analizu oprezivanja i tretmanu otpadnih vozila i slično.

DA LI STE SPREMNI ZA ESG?

INFO:

  • 19.05.2023
  • 10h - 14h
  • Hotel "Moskva" 15.900 rsd
  • Online - zoom 11.900 rsd
Pogledajte više

Najaktuelnija tema u 2023. godini

4/5

ESG je izraz za skup standarda kojim se meri uticaj kompanije na životnu sredinu i društvo, kao i koliko je robusno i transparentno njeno upravljanje u smislu vođstva kompanije, plata rukovodilaca, revizije, internih kontrola i prava akcionara.

Konsultanti i advokati iz PwC Srbija