Acta Media doo

tatjana bojanić

diplomirani pravnik sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti standardizacije i primene sistema menadžmenta.
Vodila je proces formiranja sertifikacionog tela za sisteme menadžmenta u Institutu za standardizaciju Srbije, kao i proces ostvarivanja uslova za punopravno članstvo u Evropskim organizacijama za standardizaciju CEN i CENELEC, bila je član više radnih grupa za izradu propisa iz oblasti standardizacije i infrastrukture kvaliteta i višegodišnji je član upravljačkih i radnih tela međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju. Kao pomoćnik direktora, a zatim i direktor Instituta za standardizaciju Srbije učestvovala je u uvođenju I održavanju integrisanog sistema menadžmenta u ovoj organizaciji, od 2010. godine do danas.