Acta Media doo

dr tatjana kikić

arhivski savetnik, rukovodilac Arhive u Agenciji za privredne registre, a prethodno dugogodišnji rukovodilac Službe za zaštitu dokumentacije kod stvaralaca Državnog arhiva Srbije.