Acta Media doo

transferne cene sa studijom slučaja

25. i 26. januar 2024. 10-15h

Hotel Moskva, Online

Hotel Moskva: 33.700 + PDV
Online: 27.300 RSD + PDV

Informacije:

5/5

Suzana Hrabrić, diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom od preko 25 godina u privredi, u sektoru za MMSP.

Cilj treninga je osposobljavanje polaznika za izradu Studije o transfernim cenama.

Ukoliko vršite transakcije sa povezanim licima Vaša je zakonska obaveza da pripremite svu neophodnu dokumentaciju o transfernim cenama, da je predate i opravdate prilikom poreske kontrole!

Nezaobilazni korak prilikom testiranja transfernih cena jeste vršenje funkcionalne analize sa izborom najadekvatnije metode i njenom primenom, što nije jednostavno i što zavisi od brojnih faktora.
Sve prethodno direktno može uticati na obračun i (ne)prikazivanje poreskih efekata.

Pozivamo Vas na dvodnevni trening sa predavačem koji ima veliko iskustvo u izradi studija o transfernim cenama.

Zaposlenima na odgovornim pozicijama u sektorima finansija i računovodstva u preduzećima koja imaju veliki broj transakcija sa povezanim licima u zemlji i inostranstvu: računovođe; revizori; poreski savetnici; finansijski kosultanti.

Predavač

suzana hrabrić

Diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom od preko 25 godina u privredi, u sektoru za MMSP.

Diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom od preko 25 godina u privredi, u sektoru za MMSP. Tokom karijere angažovana na rukovodećim pozicijama iz oblasti finansija i računovodstva, u kompanijama koje su se bavile veleprodajom, maloprodajom, proizvodnjom i marketingom

O kursu:

Cilj treninga je osposobljavanje polaznika za izradu Studije o transfernim cenama.

Ukoliko vršite transakcije sa povezanim licima Vaša je zakonska obaveza da pripremite svu neophodnu dokumentaciju o transfernim cenama, da je predate i opravdate prilikom poreske kontrole!

Radionice:

Lokacija:

Forma za prijavu: