Acta Media doo

Vesna Jusufović

Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na Odseku za
srpsku književnost i jezik. Nakon višegodišnjeg rada u oblasti visokog
obrazovanja, svoju karijeru nastavila je u polju upravljanja ljudskim resursima.
Njena stručna ekspertiza usmerena je na edukacije u oblasti soft skills -a
(takozvanih mekih veština), posebno segmenta vezane za sve oblike
komunikacije, kao i upravljanje HR procesima.
Autor je više od dvadeset naučnih radova, koautor dve knjige i govornik na
velikom broju domaćih i međunarodnih naučnih konferencija.