Acta Media doo

vincent lazić

L&P Executives je IT & Tech konsultantska kompanija, koja pruža strateške savete tehnološkim kompanijama u Evropi, kao i u SAD. Pored strateškog savetovanja, daju se smernice klijentima kako da povećaju prihod, kroz bolje prodajne mehanizme, strateška partnerstva i saradnju sa investitorima.

Vincentova osnovna zaduženja:

Nadgledanje i uspostavljanje strateških partnerstava
Profitabilnost preduzeća
Strateško i operativno upravljanje…