Acta Media doo

Željko Vulović

koordinator za usklađenost poslovanja, zadužen za rukovođenje procesom identifikacije i praćenja rizika usklađenosti poslovanja – Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd


Željko je takođe odgovoran i za upravljanje tim rizikom, sprovođenje kontrole usklađenosti internih akata i poslovanja sa propisima iz oblasti tržišta kapitala i drugih relevantnih oblasti, praćenje međunarodnih standarda primenjivih na centralne depozitare hartija od vrednosti i definisanje standarda koje primenjuje poslodavac u svom poslovanju, praćenje uporednog prava i prakse u cilju unapređenja poslovanja i sprovođenje interne kontrole.