Acta Media doo

zoltan takač

Zoltan Takač, Sales Manager, završio fakultet ekonomije, Mini MBA, Oxford Leadership Academy, i sudjelovao na brojnim edukacijama i usavršavanjima na temu prodaje, vođenja timova

Dugogodišnje iskustvo, preko 20 godina iskustva u prodaji, u nekoliko međunarodnih i nacionalnih kompanija u više raznih industrija: (FMCG, Retail, Pharma, Pet, Textile industry).